SZKOLENIE MG 2013.11.6 Motywacja pracowników

Szkolenie: Systemy motywacyjne wspierające sprzedaż i racjonalizujące koszty.
Proste i skuteczne metody podnoszenia efektywności pracy i wzrostu sprzedaży 

Termin: 6 listopada 2013 r. , środa , godz. 10:00

Miejsce: Warszawa, ul. Odlewnicza 4a (budynek Hert)

Cel: Praktyczne wykorzystania motywacji pracowników w codziennym zarządzaniu przedsiębiorstwem piekarskociastkarskim.
Jak i jakie systemy motywacyjne warto stosować w praktyce by skuteczne podnosić efektywność pracy i wzrostu sprzedaży.

Program:
1. I. MOTYWACJA W TEORII ZARZĄDZANIA

1.1. Definicja motywacji i podstawowe założenia

1.2. Współczesne teorie motywowania
- Zapoznanie z teorią Herzberga
- Rodzaje motywatorów
- Przedstawienie piramidy potrzeb Maslowa
- Skuteczne i sprawiedliwe motywowanie pracownika
- Odpowiednie przydzielanie zadań
- Motywowanie poprzez chwalenie lub karcenie
- Techniki motywowania pracownika do bycia odpowiedzialnym
- Motywowanie do podejmowania ryzyka
- Zapoznanie z elementami rozmowy motywującej

1.3. Składowe systemów motywacyjnych

1.4 Spójność procesu motywacyjnego z procesem rekrutacji


II. SYSTEM MOTYWOWANIA W PRAKTYCE

2.1. Motywacja w polskich realiach

2.2. Motywacja określonych grup pracowników
- System motywacyjny pracowników produkcyjnych
- Zasady systemu premiowania pracowników wsparcia sprzedaży
- Specyfika motywowania handlowców
- Motywowanie pracowników w strukturach sieciowych

2.3 Ocena efektywności systemu motywowania pracowników - aspekty praktyczne

2.4. Niezwykłe sposoby motywowania pracowników

W trakcie warsztatów przekażemy jak w codziennej praktyce stosować nabyte umiejętności.

Szkolenie płatne, koszt udziału uzależniony od liczby uczestników i terminu nadsyłania zgłoszeń.

Przedsiębiorstwa zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o zgłoszenia w terminie do 4 listopada 2013 r.:

Anna Lurje tel. 723-99-19-10,  e-mail anna.lurje@managersgroup.pl


Warning: array_search() expects parameter 2 to be array, null given in /accounts/hert/public_html/hert.pl/cms/outputs/output1/output.php on line 123